Warlock Cover Image

Warlock was created in April 1997 and is fully open to players since 2003.

World has two domains: Orchia and Arda.
Orchia is based on polish RPG 'Krysztaly Czasu', and Arda is based on J.R.R. Tolkien's 'Lord of the Rings'.

Features:
- Races for players upon character creation: Dwarf, Elf, Halfling, Ork, Reptile, Goblin, Human, Gnome, Kmaran (half-human, half-cat race).
- Detailed character creation, including dynamic features like growing hair
- Magic system available to all players (but limited by character skills and stats)
- Horses and other means of transportation
- Several guilds for players to join (race, layman and occupational guild slots)
- Classless, skill and stat based character development
- Handmade world - almost all locations and items are custom made, with unique long descriptions

This mud is in Polish language and it is required to follow polish grammar rules in all commands.

Recommended MUD client: Mudlet (https://www.mudlet.org/download/), else you get experience from '90s. Point it to warlock.pl:23 and enjoy.

Have fun!
Garagoth, Warlock Admin and Lord of domain Orchia.

---- Polish info follows ----
Warlock został stworzony w kwietniu 1997 roku, a w pełni otwarty dla graczy w 2003.

Swiat składa się z dwóch domen: Orchia oraz Arda.
Orchia to świat bazujący na polskim systemie "Kryształy Czasu", natomiast Arda jest luźno bazowana na Śródziemiu z Władcy Pierścieni.

Cechy gry:
- Rasy dostępne przy tworzeniu postaci: Krasnolud, Elf, Halfling, Reptilionm Goblin, Człowiek, Gnom, Kmaran (kotoludzie).
- Bardzo szczegółowy system tworzenia i opisywania postaci, włącznie z cechami wyglądu zmieniającymi się jak np. rosnące włosy
- Magia dostępna dla wszystkich (aczkolwiek limitowana umiejętnościami i cechami postaci)
- Konie i inne środki transportu
- Kilkanaście gildii do których gracze mogą należeć (można należeć jednocześnie do 3 gildii: rasowej, ideologicznej/półzawodowej, zawodowej)
- System rozwoju postaci bezklasowy, oparty jedynie na cechach (jak siła, inteligencja) oraz umiejętnościach (jak walka mieczem, czarowanie, walka konna, wspinaczka)
- Każdy element świata stworzony ręcznie - lokacje, przedmioty, prawie wszystko ma unikatowy długi opis

Uwaga: Gra jest po polsku, wszystkie komendy są w języku polskim i wymagają poprawnej składni oraz odmiany zgodnej z zasadami języka polskiego.

Zalecany klient gry: Mudlet (https://www.mudlet.org/download/) - należy stworzyć nowy profil i podać adres serwera: warlock.pl, port 23.

Miłej gry!
Garagoth, administratow Warlocka oraz Lord domeny Orchia.

Grapevine Name Warlock
Server CD.06.06

Ways to Connect

Telnet

Host: warlock.pl
Port: 23